തിരയൽ


പുതിയ തിരയൽ

ഫലങ്ങൾ 21-30/ 6569 (തിരയൽ സമയം: 0.004 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ആചാരംആചാരാനുഷ്ഠാനംപൊതുതാത്പര്യത്തിനനുരോധമായി വ്യക്തികളുടെ പെരുമാറ്റം നിർണയിക്കുവാൻ സമൂഹം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നടപടിക്രമം. ഇതിന്റെ ദേശീയസ്വഭാവം, ഗതാനുഗതികത്വം, നിയമത്തിന്റെ ഉറവിടം, ആജ്ഞാപനസ്വഭാവം എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
അന്തപ്പായി, സിജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-പൗരസ്ത്യം-മലയാളംമലയാള ഗദ്യകാരനും നിരൂപകനും. ഒ. ചന്തുമേനോന്റെ അപൂർണ്ണനോവലായ ശാരദ പൂരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.
അകത്തിശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-സസ്യശാസ്ത്രം-വൃക്ഷം-ഔഷധംഫാബേസി സസ്യകുടുംബത്തില്‍പ്പെടുന്ന ഔഷധവൃക്ഷം. ശ.നാ.സെസ്സാനിയ ഗ്രാന്റെിഫ്ളോറ
ആനന്ദബോധയതിജീവചരിത്രം-ഹിന്ദുമതംപതിനൊന്നാം ശതകത്തിലെ പ്രമുഖ അദ്വൈതചാര്യൻ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
അംഗരാഗങ്ങള്‍പ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രം-സൗന്ദര്യവര്‍ദ്ധകവസ്തു; പ്രയുക്തശാസ്ത്രം-ഗാര്‍ഹികശാസ്ത്രംലേപന പദാര്‍ഥങ്ങള്‍, ശരീരാവയവങ്ങള്‍ക്ക് ഭംഗി, നിറം, സുഗന്ധം, ആരോഗ്യം എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. വര്‍ഗീകരണം, ഉപയോഗം എന്നിവ വിശദമായി സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.
അങ്കിള്‍-സാംസാഹിത്യം-പാശ്ചാത്യം-ഇംഗ്ലീഷ്സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രം. അമേരിക്കന്‍ ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ വസ്തുവകകളില്‍ മേല്‍ അടയാളപ്പെടുത്താറുള്ള യു.എസ്. (U.S.) എന്ന അക്ഷരങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് 'അങ്കിള്‍ സാം' ഉദ്ഭവിച്ചത്.
ആദിയുലാസാഹിത്യം-പൗരസ്ത്യം-തമിഴ്ചേരമാൻ പെരുമാൾ നായനാർ തമിഴിൽ രചിച്ച കൃതി. ഉലാ എന്ന കാവ്യവിഭാഗത്തിലുണ്ടായ ആദ്യത്തെ കൃതി.
അനുരഞ്ജനംമാനവികം-സാമ്പത്തികശാസ്ത്രംതൊഴിൽ-മാനേജ്മെൻറ് തർക്കങ്ങൾ രമ്യതയിലാക്കുന്നതിന് ഒരു മൂന്നാംകക്ഷി ഇടപെടുന്ന സമ്പ്രദായം.
അകംകൃതികള്‍സാഹിത്യം-പൗരസ്ത്യം-തമിഴ്തമിഴിലെ സംഘകൃതികളില്‍ ഒരു വിഭാഗം. പ്രേമവും പ്രകൃതി വര്‍ണനയുമാണ് മുഖ്യ പ്രതിപാദനം.
അമൃതസരസ്സ്ഭൂവിജ്ഞാനം-പഞ്ചാബ്-പ്രദേശംപഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു നഗരം. സിക്കുകാരുടെ പുണ്യസ്ഥലം. പഞ്ചാബിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമാണിത്. ഇത് ഒരു പ്രധാനകേന്ദ്രവും വിപണനകേന്ദ്രവുമാണ്.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.