വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-1/ 1 (തിരയൽ സമയം: 0.001 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അധിവര്‍ധനംശാസ്ത്രം - ഭൗമശാസ്ത്രം - ജിയോളജി - ശിലശിലാംശങ്ങളുടെ നിക്ഷേപണത്തിലൂടെ ഏതെങ്കിലുമൊരു സ്ഥലത്തിന്റെ നിരപ്പുയരുന്ന പ്രക്രിയ. ഭൂരുപപ്രക്രമങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.