വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-2/ 2 (തിരയൽ സമയം: 0.001 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഏജിറീന്‍ശാസ്ത്രം - ഭൗമശാസ്ത്രം - ജിയോളജി - ധാതുഇരുമ്പ്‌, സോഡിയം എന്നിവയുടെ മെറ്റാസിലിക്കേറ്റ്‌ ധാതുവായ ഏജിറീനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദ്യം.
അനോര്‍തൈറ്റ്ശാസ്ത്രം - ഭൗമശാസ്ത്രം - ജിയോളജി - ധാതുഫെൽസ്പാർ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ധാതു. അനോർതൈറ്റിലെ ലാക്ഷണിക ഘടകം കാൽസിയം (Ca2+) അയോണുകൾ ആണ്.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.