വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം > ജീവശാസ്ത്രം > ജന്തുശാസ്ത്രം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-1/ 1 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ആഗ്നേയഗ്രന്ഥിശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-ജന്തുശാസ്ത്രം-ഗ്രന്ഥിഒരു ഗ്രന്ഥി. ഉദരത്തില്‍ പ്ലീഹയുടെ ഏതാണ്ട് കീഴ്ഭാഗത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും ദഹനരസങ്ങളെയും ഹോര്‍മോണുകളെയും സ്രവിപ്പിക്കുന്നതും ആയ ഗ്രന്ഥി.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.