വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > തത്വചിന്ത > തത്വചിന്ത - പൗരസ്ത്യം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: അനുമാനം
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Inference
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2007
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: അറിവുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആധാരമാക്കി പുതിയ അറിവിന്റെ പന്ഥാവിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന മാനസിക പ്രക്രിയ. സാങ്കേതിക ഭാഷയിൽ ഒരു താർക്കിക പ്രക്രിയ. അനുമാനത്തിന്റെ വിഭജനം, ഭാരതീയ തർക്കശാസ്ത്രത്തിൽ കാണുന്ന പരാമർശം, സാഹിത്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുമാനം, ജ്ഞാനസമ്പാദനോപകരണം എന്ന നിലിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുമാനം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: തത്വചിന്ത - പൗരസ്ത്യം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 29 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview