വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ജീവചരിത്രം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-10/ 13 (തിരയൽ സമയം: 0.003 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അലക്സാണ്ടര്‍, സാമുവല്‍ജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ബ്രിട്ടൻബ്രിട്ടീഷ് നവയഥാതഥവാദി (Neo-Realist) ആസന്ന പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്.
ആറ്റ്‌ലി, ക്‌ളമെന്റ്‌ റിച്ചേര്‍ഡ്‌ജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ബ്രിട്ടൻബ്രിട്ടീഷ് ലേബർ കക്ഷിയുടെ പ്രമുഖ നേതാവായിരുന്ന രാജ്യതന്ത്രജ്ഞൻ.
ആന്‍സണ്‍, ജോര്‍ജ്‌ജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ബ്രിട്ടൻബ്രിട്ടീഷ് നാവിക സേനാധിപൻ.
ഔട്ട്റാം, ജയിംസ്ജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ബ്രിട്ടൻബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യാധിപൻ.
എല്‍ഫിന്‍സ്റ്റണ്‍, മൗണ്ട്സ്റ്റുവര്‍ട്ട്ജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ബ്രിട്ടൻഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്തൻ. ഇന്ത്യയിൽ സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിക്കാനും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം നടപ്പിലാക്കാനും ഇദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു.
കര്‍ട്ടിസ്, ലയണല്‍ ജോര്‍ജ്ജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ബ്രിട്ടൻബ്രിട്ടീഷ് ഭരണതന്ത്രജ്ഞനും സാഹിത്യകാരനും.
ഈഡന്‍, ആന്റണിജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ബ്രിട്ടൻകണ്‍സർവേറ്റീവ്‌ പാർട്ടി നേതാവും മുന്‍ ബ്രിട്ടീഷ്‌ പ്രധാനമന്ത്രിയും.
ഐര്‍ട്ടന്‍, ഹെന് റിജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ബ്രിട്ടൻബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്ററി ജനറൽ. യാഥാസ്ഥിതിക പരിഷ്കരണവാദി, നിയന്ത്രിത രാജവാഴ്ചയുടെ പ്രചാരകന്‍, പ്യൂരിട്ടന്‍ പക്ഷത്തെ മികച്ച രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകന്‍ എന്നീങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു.
എലിയട്ട്, ജോണ്‍ജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ബ്രിട്ടൻബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യതന്ത്രജ്ഞൻ. ഇദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുള്ള പദവികളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
കാംബെല്‍ബാനര്‍മാന്‍, സര്‍ ഹെന്‌റിജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ബ്രിട്ടൻബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യതന്ത്രജ്ഞൻ. ഇദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുള്ള പദവികൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.