വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം > ഭൗമശാസ്ത്രം > ജിയോളജി >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: അപരദനചക്രം
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Cycle of erosion
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2007
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ഭൂദൃശ്യങ്ങളുടെ വികാസപരിണാമങ്ങളിലെ അനുക്രമിക സ്വഭാവം സിദ്ധാന്തിക്കുന്ന പരികല്പന. ഭൂദൃശ്യങ്ങളുടെ അസ്തിത്വാവർത്തനമാണ് അപരദനചക്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഇതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഡബ്ലിയൂ.എം. ഡേവിഡ് ആണ്.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: ജിയോളജി

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 217 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview