വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > നരവംശശാസ്ത്രം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-2/ 2 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അബ്ദാലികള്‍മാനവികം-നരവംശശാസ്ത്രം-അഫ്ഗാനിസ്താൻഒരു അഫ്ഗാൻ ജനവർഗം. ഇപ്പോൾ ഈ ജനവിഭാഗം ദുറാനികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.
അഫ്ഗാനികള്‍മാനവികം-നരവംശശാസ്ത്രം-അഫ്ഗാനിസ്താൻഅഫ്ഗാനിസ്താനിലെ ജനത. അഫ്ഗാനികളെ നാലു വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കാം. പഷ്തൂൺ (പത്താൻ), താഡ്ഷിക് (താജിക്), ഉസ്ബെക്, ഹസാറാ.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.