വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം > ഭൗതികം > ഭൗതികം-മറ്റുള്ളവ >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: കാന്തത
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Magnetism
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2012
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ചാർജിത കണങ്ങളുടെ ആപേക്ഷിക ചലനവും ചക്രണവും, കണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്യോന്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന, പ്രഭാവം. വൈദ്യുത ബലത്തിന്റെ ആപേക്ഷികതാ പ്രഭാവമായ കാന്തതയുടെ ചരിത്രം, കാന്തികമണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ, സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മുതലായവ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: ഭൗതികം-മറ്റുള്ളവ

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 668 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview