വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം > ജീവശാസ്ത്രം > സസ്യശാസ്ത്രം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: ആര്‍ട്ടിക് സസ്യങ്ങള്‍
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Arctic flora
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2011
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ആർട്ടിക് മേഖലയിലെ സസ്യജാലങ്ങൾ. ആർട്ടിക് പ്രദേശത്തെ ആൽഗകൾ, ഫംഗസുകൾ, ലൈക്കനുകൾ, ലിവർവര്‍ട്ടുകൾ, മോസുകൾ, ഫേണുകൾ, സപുഷ്പികൾ (ഏകബിജപത്രികൾ, ദ്വിബീജപത്രികൾ) എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനം. വിശദീകരിക്കുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: സസ്യശാസ്ത്രം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 117.5 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview