വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ജീവചരിത്രം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: കുമാരപാലന്‍
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2012
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ചാലൂക്യവംശത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായ രാജാവ്. ഗുജറാത്ത് ഭരിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ രാജാവ് ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം എന്ന് ജൈനപണ്ഡിതന്മാർ തങ്ങളുടെ കൃതികളിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായവും പരാമർശിക്കുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: ജീവചരിത്രം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 17.5 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview