വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > പ്രയുക്തശാസ്ത്രം > വൈദ്യശാസ്ത്രം > വൈദ്യശാസ്ത്രം-മറ്റുള്ളവ >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: കൃത്രിമബീജാധാനം
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Artificial Insemination
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2012
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ആൺബീജപൂരിതമായ ശുക്ലം കൃത്രിമമാർഗത്തിലൂടെ ശേഖരിച്ച് നേർപ്പിച്ച് പെൺജനനേന്ദ്രിയമുഖത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്ന പ്രക്രിയ. കൃത്രിമ ബീജാധാനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം പ്രത്യുത്പാദനം മാത്രമാണ്. ഇതിന്റെ ചരിത്രം, മേന്മകൾ, വിവിധഘട്ടങ്ങൾ, പശു, എരുമ, കോലാട്, മനുഷ്യൻ തുടങ്ങിയവയിലെ കൃത്രിമ ബീജാധാനരീതികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനം.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: വൈദ്യശാസ്ത്രം-മറ്റുള്ളവ

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 205.5 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview