വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > ചരിത്രം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: കാര്‍ബോണിഫെറസ്‌ മഹായുഗം
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Carboniferous period
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2012
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: പാലിയോസോയിക്‌ കല്‌പത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന വിഭാഗം. അക്കാലത്തെ ജീവജാലങ്ങൾ, പർവത രൂപീകരണം, സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: ചരിത്രം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 272 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview