വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം > ജീവശാസ്ത്രം > സസ്യശാസ്ത്രം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: കുങ്കുമച്ചെടി
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Saffron
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2012
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ഒരു ചെടി. ഇരിഡേസീ സസ്യകുടുംബത്തിലുൾപ്പെടുന്നു. ശാ.നാ. ക്രോക്കസ് സറ്റൈവസ്. ഇതിന്റെ പൂവിൽ നിന്നാണ് കുങ്കുമം എടുക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഉപയോഗം വിശദമാക്കുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: സസ്യശാസ്ത്രം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 250.5 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview