വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ഭാഷാശാസ്ത്രം > ഭാഷ > ഭാഷ-മറ്റുള്ളവ >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: കാവ്യമീമാംസ [ഭാരതീയം]
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2012
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ഭാരതീയരുടെ കാവ്യതത്ത്വവിചാരം. സൂക്ഷ്മമായ അന്വേഷണം, വിചാരം എന്നാണ് മീമാംസ ശബ്ദത്തിന് അര്‍ഥം. കവി, കാവ്യം, കാവ്യാസ്വാദനപ്രകാരം എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് ഭാരതീയ കാവ്യമീമാംസയുടെ സമസ്താന്വേഷണങ്ങളും നടന്നിട്ടുള്ളത്.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: ഭാഷ-മറ്റുള്ളവ

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 19 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview