വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം > ഗണിതം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: കുട്ടകക്രിയ
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2012
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ഭാരതീയ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ഒരു ഗണിത സമ്പ്രദായം.അനുപാതം (proportion), അനിയത സമീകരണങ്ങൾ (indeterminate equation), പരമ്പരിത ഭിന്നങ്ങൾ (continued fractions) എന്നീ ഗണിത വിഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് കുട്ടകം. ഈ ഗണിത പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദ്യം
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: ഗണിതം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 16 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview