വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > ചരിത്രം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: കുടിയേറ്റം
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Migration
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2012
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് അന്യരാജ്യങ്ങളിൽപ്പോയി നടത്തുന്ന സ്ഥിരതാമസം. ദേശീയബോധത്തിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനു മുമ്പുവരെ മിക്ക രാഷ്ട്രങ്ങളിലെയും ജനവിതരണത്തിന്റെ മുഖ്യഘടകം ആയിരുന്നു ഇത്. ഇതിന്റെ ചരിത്രം, കാരണം, മാർഗം, ഫലം എന്നിവയെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രതിപാദ്യം.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: ചരിത്രം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 350.5 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview