വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > വിദ്യാഭ്യാസം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: കാന്തളൂര്‍ ശാല
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2012
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ കാന്തളൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് 10-ാം ശതകത്തിൽ വിഖ്യാതമായിരുന്ന വിദ്യാപീഠം. കാന്തളൂർച്ചാലൈ കലമറുത്തരുളി എന്നൊരു പ്രയോഗം രാജരാജചോഴൻ I ന്റെ നാലാം ഭരണവർഷം മുതലുള്ള ശാസനങ്ങളിൽ കാണുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നുവരുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നിരൂപണങ്ങളും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: വിദ്യാഭ്യാസം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 60.5 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview