വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > വിദ്യാഭ്യാസം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: കായികവിദ്യാഭ്യാസം
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2012
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: കായിക പരിശീലനപദ്ധതി. വിദ്യാർഥികളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വികസനമാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം, ചരിത്രം, ഭാരതം, ഗ്രീസ്, സ്പാർട്ട, റോം, മിന്നോവൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ കായിക വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സംഘടനകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: വിദ്യാഭ്യാസം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 456 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview