വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > തത്വചിന്ത > തത്വചിന്ത-മറ്റുള്ളവ >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: കാരണത
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Causality
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2012
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ഒരു വസ്തുവിന്റെയോ സംഭവത്തിന്റെയോ പ്രക്രിയയുടെയോ ആവിർഭാവത്തിനും രൂപീകരണത്തിനും നിമിത്തമായിട്ടുള്ള വസ്തുവോ സംഭവമോ പ്രക്രിയയോ ആണ് കാരണത. പാശ്ചാത്യ തത്വചിന്തകരുടെ കാരണതയെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനങ്ങൾ, ഭാരതീയ ദർശനങ്ങൾ, സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, കാരണതാനിയമം എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: തത്വചിന്ത-മറ്റുള്ളവ

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 251 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview