വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം > ഗണിതം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: കലനം
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Calculus
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2011
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ഫലനത്തിലെ അടിസ്ഥാന ക്രിയകളായ അവകലനം, സമാകലനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗണിതശാസ്ത്രശാഖ.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: ഗണിതം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 1.96 MBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview