വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > ചരിത്രം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: കര്‍ഷകപ്രസ്ഥാനം, കേരളത്തിലെ
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2011
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ജന്മിനാടുവാഴിത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരായും കാർഷിക പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയും ജാതിയ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾക്കെതിരായും രൂപംകൊണ്ട പ്രസ്ഥാനം
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: ചരിത്രം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 118.5 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview