വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > രാഷ്ട്രമീമാംസ >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി, ഇന്ത്യയില്‍
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2011
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യവും സോഷ്യലിസ്റ്റ് പരിവർത്തനവും ലക്ഷ്യമാക്കി ഇന്ത്യക്കാരായ മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകർ രൂപം നൽകിയ പാർട്ടി. ഇതിന്റെ തുടക്കം, ഒന്നാം ഘട്ടം, രണ്ടാം ഘട്ടം, മൂന്നാംഘട്ടം, നാലാം ഘട്ടം, അഞ്ചാം ഘട്ടം, ആറാംഘട്ടം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും വിശദമാക്കുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: രാഷ്ട്രമീമാംസ

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 1.36 MBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview