വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ആചാരാനുഷ്ഠാനം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: കാണിപ്പാട്ട്
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2012
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ഒരു നാടോടിഗാനം. കേരളത്തിലെ കാണിക്കാർ എന്ന ആദിവാസി വർഗത്തിന്റെ ഇടയിലാണിതിന് കൂടുതൽ പ്രചാരം. ഭൂമിയുടെ ഉദ്ഭവം, ആത്മാക്കളുടെ ചെയ്തികൾ, ആത്മശാന്തിക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർഥനകൾ, മറ്റു നിത്യജീവിതരംഗങ്ങൾ എന്നിവയാണിതിലെ പ്രതിപാദ്യം.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: ആചാരാനുഷ്ഠാനം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 14.5 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview