വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ഭൂവിജ്ഞാനം > ഭൂവിജ്ഞാനം-മറ്റുള്ളവ >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-6/ 6 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
കല്ലടഭൂവിജ്ഞാനം-കൊല്ലംകൊല്ലം ജില്ലയിൽ കുന്നത്തൂർ താലൂക്കിലും കൊല്ലം താലൂക്കിലുമായി വ്യാപിച്ചുകുിടക്കുന്ന പ്രദേശം.
ഓച്ചിറഭൂവിജ്ഞാനം-കൊല്ലംദക്ഷിണ കേരളത്തിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കിൽപ്പെട്ട ഒരു പഞ്ചായത്ത്. ഓച്ചിറ, കുലശേഖരപുരം, കൃഷ്ണപുരം, ദേവികുളങ്ങര, ക്ല‌ാപ്പന എന്നീ അഞ്ചുപഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാമൂഹിക വികസന ബ്ലോക്കിനും ഇതേപേരാണ്.
ആര്യങ്കാവ്‌ഭൂവിജ്ഞാനം-കൊല്ലംഒരു പ്രദേശം. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പത്തനാപുരം താലൂക്കിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
കുണ്ടറഭൂവിജ്ഞാനം-കൊല്ലംകൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു പഞ്ചായത്തും ആസ്ഥാനമായ പട്ടണവും. ഇവിടത്തെ ചരിത്രം, വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ വിശദമാക്കുന്നു.
കുന്നത്തൂര്‍ഭൂവിജ്ഞാനം-കൊല്ലംകൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു താലൂക്ക്. ഇവിടത്തെ പ്രത്യേകതകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
കുരക്കേണിക്കൊല്ലംഭൂവിജ്ഞാനം-കൊല്ലംകൊല്ലം പട്ടണത്തിന്റെ പഴയ പേര്. മുന്‍ തിരുവിതാംകൂറിലെ കൊല്ലമാണ് ഈ പേരിലയറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.