വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ഭൂവിജ്ഞാനം > ഭൂവിജ്ഞാനം-മറ്റുള്ളവ >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-3/ 3 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഇന്തോനേഷ്യഭൂവിജ്ഞാനം-ഏഷ്യഏഷ്യയുടെ തെ.കി. അരികിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാധികാരരാഷ്ട്രം
ഈസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസ്ഭൂവിജ്ഞാനം-ഏഷ്യഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒരു പദം. ഇന്ത്യ, ദക്ഷിണപൂർവേഷ്യ, മലയാദ്വീപസമൂഹം എന്നിവയുൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഈ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഇന്തോ ചൈനഭൂവിജ്ഞാനം-ഏഷ്യതെക്കുകിഴക്കേ ഏഷ്യയിൽ വടക്കു ചൈന വരെയും കിഴക്ക് ദക്ഷിണ ചൈനാ സമുദ്രം വരെയും പടിഞ്ഞാറ് തായ് ലണ്ടുവരെയും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഭൂഭാഗം-ഇവിടത്തെ ഭൂവിവരണം, കാലാവസ്ഥ, ജനങ്ങൾ, ചരിത്രം, ഫ്രഞ്ച് അധികാരവ്യാപനം, ഇന്തോ-ചൈനീസ് യൂണിയൻ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും വിശദമാക്കുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.