വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ഭൂവിജ്ഞാനം > ഭൂവിജ്ഞാനം-മറ്റുള്ളവ >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-7/ 7 (തിരയൽ സമയം: 0.005 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഐവറികോസ്റ്റ്ഭൂവിജ്ഞാനം-ആഫ്രിക്കആഫ്രിക്കയുടെ പശ്ചിമതീരത്തുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രം. ഇതിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്ര പരമായ പ്രത്യേകതകള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
എത്യോപ്യഭൂവിജ്ഞാനം-ആഫ്രിക്കവടക്ക് കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാഷ്ട്രം. തലസ്ഥാനം: ആഡിസ് അബാബ
ഉഗാണ്ടഭൂവിജ്ഞാനം-ആഫ്രിക്കപൂർവ ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്.
അല്‍ജീരിയഭൂവിജ്ഞാനം-ആഫ്രിക്കഉത്തര ആഫ്രിക്കയിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരത്തുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാരരാഷ്ട്രം. 1942-ൽ സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രമായി.
കാമെറൂണ്‍, റിപ്പബ്ലിക് ഒഫ്ഭൂവിജ്ഞാനം-ആഫ്രിക്കഒരു സ്വതന്ത്രപരമാധികാരരാഷ്ട്രം. പശ്ചിമാഫ്രിക്കയിൽ അത് ലാന്തിക് സമുദ്രതീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. തലസ്ഥാനം യാവുൺഡേ. ഇവിടത്തെ ഭൂപ്രകൃതി, ചരിത്രം, അപവാഹം, കാലാവസ്ഥ, സസ്യജാലം, ജന്തുവർഗം, ജനങ്ങൾ, ഭാഷ, സാഹിത്യം, കൃഷി, വ്യവസായം മുതലായവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദ്യം.
കാലാഹാരിഭൂവിജ്ഞാനം-ആഫ്രിക്കആഫ്രിക്കയില്‍ ദക്ഷിണായന രേഖയ്‌ക്ക്‌ ഇരുപുറവുമായി രണ്ടരലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലേറെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വരണ്ട തരിശുഭൂമി. ഇവിടത്തെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കുന്നു.
അഷാന്തിഭൂവിജ്ഞാനം-ആഫ്രിക്കപശ്ചിമാഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ഘാനയിലെ ഒമ്പതു ഭരണമേഖലകളിലൊന്ന്. ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിയിലായിരുന്നു ഈ പ്രദേശം. അഷാന്തി, അക്കൻ ജനപദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായിരുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.