വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > സാങ്കേതികവിദ്യ > വിവര സാങ്കേതികവിദ്യ >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: ഓറിയന്റല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആന്‍ഡ് മാനുസ്ക്രിപ്പ്റ്റ്സ് ലൈബ്രറി
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Oriental Research Institute and Manuscript library
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2013
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: കേരള സർവകലാശാലയുടെ സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു പഠന ഗവേഷണവിഭാഗം. ഇതിന്റെ സ്ഥാപന ചരിത്രം, ആസ്ഥാനം, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, എഴുത്തു സാമഗ്രികൾ, ലിപികൾ എന്നിവ വിശദമാക്കുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: വിവര സാങ്കേതികവിദ്യ

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 194.5 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview