വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > വിദ്യാഭ്യാസം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: ഐച്ഛിക പാഠ്യപദ്ധതി
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2013
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: വിദ്യാർഥികളുടെ അഭിരുചിക്കിണങ്ങിയ ചില പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾകൂടി തെരഞ്ഞെടുത്തു പഠിക്കുന്നതിനു സൗകര്യപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പാഠ്യക്രമത്തിനു പ്രാമുഖ്യം നല്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസരീതി. ഐച്ഛിക പാഠ്യപദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദ പ്രതിപാദനം.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: വിദ്യാഭ്യാസം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 23 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview