വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > കല > നാടകം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: ഏകാങ്കനാടകം
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2013
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ഒരു അങ്കം മാത്രമുള്ള നാടകം. പാശ്ചാത്യ നാടകങ്ങളാണ് ഏകാങ്കനാടകപ്രസ്ഥാനത്തിനു നിദാനമായത്. സംസ്കൃതത്തിലും പാശ്ചാത്യസാഹിത്യത്തിലും ഭാരതീയസാഹിത്യത്തിലും മലയാളത്തിലും ഇതിനുള്ള പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രധാന സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചും ഇതിന്റെ മുഖ്യ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: നാടകം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 651 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview