വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം > ഭൗതികം > ഭൗതികം-മറ്റുള്ളവ >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: ഓപ്റ്റിക്കല്‍ ആക്റ്റിവിറ്റി
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Optical Activity
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2013
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ചിലയിനം പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അവയിൽക്കൂടി കടന്നുപോകുന്ന സമതല ധ്രുവീകൃത പ്രകാശത്തിന്റെ ധ്രുവണതലത്തിന് ഘൂർണനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ്. മൂന്നുതരം ഓപ്റ്റിക്കൽ ആക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: ഭൗതികം-മറ്റുള്ളവ

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 14.5 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview