വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: ഓട്ടോമോട്ടീവ് വ്യവസായം
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Automotive Business
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2013
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ ഉത്പാദനത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം വ്യവസായങ്ങളെയും പ്രതിപാദിക്കുന്നതിന് പൊതുവായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന പദം.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 1.28 MBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview