വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > രാഷ്ട്രമീമാംസ >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: എസ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറല്‍
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Estates General
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2013
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ദേശീയ പാർലമെന്റ്. ഫ്രഞ്ച് രാജവാഴ്ചക്കാലത്തെ പുരോഹിതർ, കുലീനർ, ബൂർഷ്വാസി എന്നി സാമൂഹിക വർഗങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ചേർന്നതാണിത്. 13-ാം ശതകത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് രാജവാഴ്ച കാലത്ത് ആരംഭിച്ച ഈ സമ്പ്രദായം 18-ാം ശതകത്തിന്റെ അന്ത്യം വരെ തുടർന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: രാഷ്ട്രമീമാംസ

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 13 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview