വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം > ഭൗതികം > ഭൗതികം-മറ്റുള്ളവ >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: എപ്പിഡയാസ്കോപ്പ്
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Epidiascope
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2013
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: അതാര്യമായ വസ്തുക്കളുടെ ആവർധിത പ്രതിബിംബങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രാകാശികോപകരണം. എപ്പിസ്കോപ്പും ഡയാസ്കോപ്പും സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണിത്.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: ഭൗതികം-മറ്റുള്ളവ

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 38.5 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview