വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ജീവചരിത്രം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: എപ്പിക്യൂറസ്
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Epicurus
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2013
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ഗ്രീക്ക് ദാർശനികൻ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ ആറിൽപ്പരം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ, ദർശനം, നീതിശാസ്ത്രം എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: ജീവചരിത്രം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 102 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview