വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > കല > നാടകം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: എപ്പിക് തിയെറ്റര്‍
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Epic Theatre
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2013
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ഇരുപതാം ശതകത്തില്‍ നാടക വിഭാഗത്തിൽ ആവിർഭവിച്ച പല രചനാ രൂപങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എപ്പിക് തിയെറ്റർ. ബെർത്തോൾറ്റ് ബ്രെഷ്റ്റിന്റെ (1896-1956) നാമത്തോട് ഈ നാടകരൂപം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: നാടകം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 1.02 MBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview