വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ജീവചരിത്രം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: എക്സെകിയാസ്
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Exekias
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2013
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ഒരു പുരാതന യവനശില്പി. മൺപാത്രങ്ങളും പുഷ്പ ചഷകങ്ങളും നിർമിക്കുന്നതിൽ പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു. ബി.സി. 550നും 530നും ഇടയ്ക്ക് ഗ്രീസിലുണ്ടായ ശ്യാമവർണരൂപ രേഖാങ്കിതമായ മൺപാത്രങ്ങളിൽ മുന്തി നിൽക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കലാസൃഷ്ടികളാണ്.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: ജീവചരിത്രം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 59 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview