വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: ഇക്കണോമെട്രിക്സ്
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: എക്കണോമെട്രിക്സ്
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2013
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രരേഖ. ഗണിതശാസ്ത്രം, സ്ഥിതിവിവരശാസ്ത്രം എന്നീ മേഖലകളിലെ ചരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രതത്ത്വങ്ങളും നിയമങ്ങളും കൂടുതൽ കൃത്യതയോടെ പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രരേഖയാണ് ഇത്. ഇന്ത്യൻ പഠനങ്ങൾ, കാർഷിക സമ്പദ്ശാസ്ത്രം, വ്യവസായപഠനം, പണസമ്പദ്ശാസ്ത്രം എന്നിവയിലുുള്ള ഇതിന്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 573 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview