വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മിത്തോളജി >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: ഇലിയഡ്
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Iliad
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2013
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ഗ്രീക്ക് ഇതിഹാസകാവ്യം. ട്രോജൻ യുദ്ധത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പുരാവ‌ൃത്തമാണ് ഇതിന് അവലംബം. ഹോമറാണ് ഇതിന്റെ കർത്താവ്. ഈ കാവ്യത്തിന്റെ രചനാശൈലി, കഥാപാത്രങ്ങൾ, പ്രാധാന്യം, വീക്ഷണം തുടങ്ങിയവ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: മിത്തോളജി

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 145 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview