വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: ഋണം
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Debt
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2013
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ബാധ്യത എന്നർഥംവരുന്ന പദം. പണശാസ്ത്രത്തിലും ബജറ്റ് ശാസ്ത്രത്തിലും ഈ പദത്തിന് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള അർഥം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പണശാസ്ത്രത്തിൽ, പണം ഒരു ബാധ്യതയാണ് എന്ന അർഥവും ബജറ്റ് ശാസ്ത്രത്തിൽ പൊതുക്കടത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 26.5 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview