വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > ചരിത്രം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹം
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2013
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: 1930-31-ൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമ്പാദനാർഥം സ്വീകരിച്ച സിവിലാജ്ഞാലംഘനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം. ഉപ്പുനിയമം ലംഘിക്കുവാൻ ഗാന്ധിജിയും അനുയായികളും നടത്തിയ സത്യാഗ്രഹം. കേരളത്തിലെ ഉപ്പുനിയമലംഘനത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: ചരിത്രം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 76 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview