വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം > ഭൗമശാസ്ത്രം > കാലാവസ്ഥാശാസ്ത്രം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: ഉപഗ്രഹ കാലാവസ്ഥാവിജ്ഞാനീയം
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Satellite Climatology
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2013
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്താൽ ഭൗമാന്തരീക്ഷ സവിശേഷതകളെപ്പറ്റിയും കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനങ്ങളെപ്പറ്റിയും പഠനം നടത്തുന്ന കാലാവസ്ഥാ വിജ്ഞാനീയ ശാഖ.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: കാലാവസ്ഥാശാസ്ത്രം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 128 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview