വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > സാഹിത്യം > സാഹിത്യം - പൗരസ്ത്യം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: ഉദാത്തം
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2013
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ഉദാത്തത്തിന് പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനം പറയാറുണ്ട്. 1) വേദോച്ചാരണത്തിലെ മൂന്നു സ്വരഭേദങ്ങളിൽ ഒന്ന്. 2) വാസ്തവോക്തി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരർഥാലങ്കാരം. 3) ഉദാത്തം എന്ന പദത്തിന് ദാനം, പെരുമ്പറ എന്നർഥം. 4) സംസ്കൃത കാവ്യമീമാംസ പ്രകാരം കവികളെ നാലായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു വിഭാഗം (ഉദാത്തകവികൾ) 5) സംസ്കൃതകാവ്യങ്ങളിലെ നായകന്മാരെ നാലായി തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഒന്ന്.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: സാഹിത്യം - പൗരസ്ത്യം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 13.5 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview