വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > ചരിത്രം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: അന്ധകാരയുഗം
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Dark Ages
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2007
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: മധ്യകാല യൂറോപ്യൻ ചരിത്രത്തിൽ അഞ്ചാം ശതകം മുതൽ പതിനൊന്നാം ശതകം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിന് നവോത്ഥാന കാലത്തെ ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകൾ നല്കിയിരുന്ന പേര്. അഞ്ചാം ശതകം മുതൽ പതിനഞ്ചാം ശതകംവരെയുള്ള മധ്യകാലഘട്ടത്തെയും ചില ചരിത്രകാരന്മാർ അന്ധകാരയുഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: ചരിത്രം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 28 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview