വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം > ഭൗതികം > ഭൗതികം-മറ്റുള്ളവ >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂസ്
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Electric fuse
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2013
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: വൈദ്യുതപരിപഥങ്ങളിൽകൂടിയുണ്ടാകുന്ന വിദ്യുത്ധാരയുടെ അളവ് ക്രമാതീതമാകുമ്പോൾ പരിപഥത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളെ രക്ഷിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ പരിപഥത്തിലെ വിദ്യുത് പ്രവാഹത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സംവിധാനം.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: ഭൗതികം-മറ്റുള്ളവ

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 140.5 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview