വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > സാഹിത്യം > സാഹിത്യം - പൗരസ്ത്യം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: ഉഴുത്തിര വാരിയര്‍, ദേശമംഗലത്ത്
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2013
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ഉഴുത്തിര വാരിയര്‍ അഥവാ ഉഴുത്ര വാരിയർ എന്ന പേരിൽ ദേശമംഗലത്ത് വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലായി ജീവിച്ചിരുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്ന മൂന്നു പണ്ഡിതന്മാരെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നു. മേല്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരിയുടെ പ്രക്രിയാ സർവസ്വത്തിന് വ്യാഖ്യാനമെഴുതിയത് ഇതിലൊരു ഉഴുത്തിര വാരിയരാണ്.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: സാഹിത്യം - പൗരസ്ത്യം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 13.5 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview