വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > സാഹിത്യം > സാഹിത്യം - പൗരസ്ത്യം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: ഉണ്ണിയച്ചീചരിതം
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2013
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതിൽവച്ച് ഏറ്റവും പ്രാ‌ചീനമായ ചമ്പൂകാവ്യം. കാവ്യത്തിൽ കാണുന്ന പരാമർശങ്ങളിൽനിന്ന് ദേവൻ ശ്രീകുമാരനാണ് ഇതിന്റെ കർത്താവെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ സംശയിക്കുന്നു. ഉണ്ണിയച്ചി എന്ന യുവതിയെ ഒരു ഗന്ധർവൻ കാണാനെത്തുന്നതാണ് ഇതിവൃത്തം.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: സാഹിത്യം - പൗരസ്ത്യം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 15.5 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview