വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > രാഷ്ട്രമീമാംസ >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: ആര്‍ബിട്രേഷന്‍
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Arbitration
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2011
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: പരമാധികാരരാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലോ സ്വകാര്യവ്യക്തികൾ തമ്മിലോ ഉണ്ടാകുന്ന തർക്കങ്ങൾ തർക്കകക്ഷികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ന്യായാധിപസമിതിയുടെ ആധികാരികമായ തീരുമാനത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: രാഷ്ട്രമീമാംസ

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 19 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview