വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > സാഹിത്യം > സാഹിത്യം-മറ്റുള്ളവ >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: ആമുഖം
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Preface
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2011
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: തുടക്കം എന്നർഥം. നാടകങ്ങളിൽ കഥാസൂചന നൽകുന്ന സംഭാഷണത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഭാരതീയാലങ്കാരികന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പുസ്തകങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്ക സംബന്ധിയായ ലേഖനം തുടക്കത്തിൽ ചേർക്കുന്നതിനെയും ആമുഖം എന്നുപറയുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: സാഹിത്യം-മറ്റുള്ളവ

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 13 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview