വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-3/ 3 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അരിമേദാദി തൈലംപ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രം-ആയുര്‍വേദം-ചികിത്സഒരു ആയൂര്‍വേദ ഔഷധം. എല്ലാവിധ മുഖരോഗങ്ങളുടെയും ശമനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.
ഇച്ഛാപഥ്യംപ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രം-ആയുര്‍വേദം-ചികിത്സവലിയ ക്ലേശമുളവാക്കാത്തതായ ആയുര്‍വേദത്തിലെ ചികിത്സാ രീതി. ദിനചര്യ, ആഹാരക്രമം എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കുക
ആസവംപ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രം-ആയുര്‍വേദം-ചികിത്സആയുര്‍വേദവിധിപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഔഷധയോഗം
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.